USPJEŠNE PRIČE

MEDICO | MCS GRUPA

 

Kako je integracija IT sustava dovela do optimizacije procesa, povećanja učinkovitosti djelatnika i bolje usluge pacijentima

SINONIM ZA NAPREDNO PRIVATNO ZDRAVSTVO 


Put do uspjeha počeo je 1991. godine kada je Medico bila jedna od začetnica privatne prakse u pružanju zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj. Danas je Specijalna bolnica Medico jedan od lidera u uvođenju i primjeni  najsuvremenijih tehnologija u dijagnostici i liječenju te integrirana specijalna bolnica s kompletnom dijagnostikom, poliklinikom i minimalno invazivnom kirurgijom.

SAŽETAK

Strateški cilj Specijalne bolnice Medico je pacijentima osigurati najmoderniju dijagnostiku i mogućnosti liječenja iz područja rutinskih i specijalističkih medicinsko-biokemijskih pretraga te pružati vrhunsku razinu usluge. Medico stoga kontinuirano radi na unapređenju svih poslovnih procesa. MCS Grupu odabrali su kao partnera u procesu unapređenja IT sustava odnosno unapređenju i povezivanju svih sustava koji se koriste unutar bolnice. Suradnja s MCS Grupom je Specijalnoj bolnici Medico donijela:

učinkovitiju obradu podataka
smanjenu mogućnost greške
ubrzanje poslovnih procesa
bolju komunikaciju s pacijentima
temelje za bolnicu bez papira

medico.hr
MEDICO U BROJKAMA
30+ godina tradicije
17 djelatnosti i 24 specijalizacije
60 000+ pacijenata
65+ liječnika
150+ zaposlenih na 2 lokacije

POTREBA ZA RJEŠENJEM

Rastući zahtjevi korisnika, rast i razvoj poslovanje te promjene u internim potrebama specijalne bolnice prirodno su doveli do potrebe unapređenja procesa i IT sustava. 

Programsko rješenje Medicus.Net u SB Medico je implementirano 2010. godine, kad ustanova još nije bila specijalna bolnica, već poliklinika. Tada instalirano postojeće IT rješenje je u potpunosti zadovoljavalo potrebe srednje velike poliklinike. Tijekom godina, proširenjem broja djelatnosti i prelaskom iz poliklinike u specijalnu bolnicu za kirurgiju, povećale su se potrebe za proširenjem funkcionalnosti postojećeg IT rješenja. 

Paralelno su se tijekom godina instalirala ostala IT rješenja što je rezultiralo stanjem da je u bolnici funkcioniralo 6 nepovezanih IT sustava.

Specijalna bolnica Medico trebala je:

pojednostaviti unos podataka o pacijentima i razmjene podataka unutar Ustanove, optimizirati i automatizirati procese, uvesti mogućnost arhiviranja papirnate dokumentacije u digitalnom obliku i mogućnost centralnog arhiviranja, distribuciju slikovnog materijala, uvesti management alate za učinkovito upravljanje i portal za pacijente koji će unaprijediti korisničko iskustvo pacijenata i kvalitetu usluge u cjelini.

MCS ZAOKRUŽENO RJEŠENJE

Tim MCS Grupe proveo je detaljnu snimku postojećeg stanja IT infrastrukture, kao i svih procesa koji koriste neki od IT rješenja u bolnici i predložio da se u SB Medico implementira Integrirani informacijski sustav, koji će omogućavati centraliziran unos podataka o entitetima poslovnog sustava.

 

Praktično to znači da se sada, nakon implementacije novog rješenja, svaki podatak unosi samo na jednom mjestu gdje se proces odvija i gdje podatak o poslovnom procesu i nastaje.

Implementirana je nova inačica Medicus.Net programa MCS Grupe, naprednija s korisničke i tehnološke strane, optimizirana za rad na svim vrstama uređaja (računalo, laptop, tablet, mobitel…) i modernijeg grafičkog sučelja.

VOĐENJE PROJEKATA

Jedinstveni kalendar naručivanja

Implementacija novog Medicus.Net-a omogućila je bržu, jednostavniju, sigurniju i jeftiniju integraciju s dijagnostičkim uređajima i sustavima (ERP, RTH, Laboratorij), poslovnoinformacijskim sustavom Panthenon i RIS/PACS sustavom za radiologiju i arhiviranje radioloških slika. Nekadašnji sustav rezervacija zamijenjen je Jedinstvenim kalendarom naručivanja te je postavljena okolina za povezanost s mobilnom aplikacijom koju je MCS tim razvio za Medico.
Nativnom mobilnom aplikacijom čija je produkcija očekivana u narednim mjesecima, SB Medico imat će mogućnost još čvršće i kvalitetnije veze s pacijentima i partnerima.

Vanja Tatalović

voditeljica odjela
ekonomsko-financijskih poslova
Specijalne bolnice MEDICO

“Našim pacijentima je važna stručnost liječnika, kvaliteta usluge, brza reakcija te da u nas mogu imati povjerenje. Isto i mi tražimo kod naših partnera u projektima. Za gotovo svaku radnju koristimo IT sustave i oni moraju raditi besprijekorno. Kada se i dogodi neka nepredviđenost u radu sustava, izrazito nam je važno da imamo brzu podršku i adekvatno rješenje problema u najkraćem mogućem roku. Tim MCS Grupe dugi niz godina, pa tako i na ovom projektu, opravdava povjerenje koje smo im ukazali i važna su nam podrška u stremljenju prema izvrsnosti. Dodatno, voljela bih naglasiti da se uz partnerstvo razvio i prijateljski odnos među timovima, temeljen na povjerenju i međusobnom razumijevanju.”

REZULTAT SURADNJE I POGLED U BUDUĆNOST

Integrirano informatičko rješenje omogućilo je učinkovitiju obradu podataka, značajno ubrzanje poslovnih procesa, smanjenje mogućnosti pogreške i smanjenje administracije za 90%. Tako oslobođeni resursi Specijalne bolnice Medicostavljeni su u službu povećanja kvalitete usluge pacijentima.

Zajedničkim radom su MCS Grupa i SB Medico stvorili preduvjete za redizajn poslovnih procesa te ponudu novih usluga i postupaka Specijalne bolnice Medico, a sve s ciljem podizanja razine učinkovitosti i ishoda liječenja. Poslovni procesi bolnice sada se ne treba prilagođavati mogućnostima informacijskog sustava već on omogućuje prilike za takve promjene.

Specijalna bolnica Medico u svim aspektima cilja ispunjavanje visokih standarda pa tako i u daljnjoj informatizaciji u budućnosti. Želja Medico tima je postati “bolnica bez papira”, a MCS Grupa će ih u tim nastojanjima pratiti i na već započetim temeljima ostvariti taj zacrtani projekt izvrsnosti.

“Svi odjeli SB Medico i gotovo svi djelatnici (150+) služe se funkcionalnostima integriranog IT rješenja. Obuhvaćeno je svih 24 djelatnosti odnosno specijalizacija, od Anesteziologije do Vaskularne kirurgije. Administracija svih odjela smanjila se za prosječno 90% čime je oslobođeno vrijeme za podizanje kvalitete usluga pacijentima. Na konkretnom primjeru jednog od mnogih poslovnih procesa, prije implementacije bilo je potrebno nekoliko radnih dana da se proknjiže svi računi bolnice, a to je danas nekoliko klikova u novom sustavu.”